INFORMACJA

NEWS: DŁUGO PRACUJESZ? NIE MOŻESZ ZDĄŻYĆ NA BADANIE W GODZINACH OTWARCIA? JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE NA BADANIE POZA GODZINAMI PRACY STACJI KONTROLI KOS 12 - ZADZWOŃ TERAZ 503-785-125 !!!

PROMOCJA


Recommended service:
dating information
CENNIK PDF Drukuj Email

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

Badanie okresowe samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t
99 zł
Badanie motocykla
63 zł
Badanie przyczepy
79 zł
Badanie samochodu z instalacją gazową
161 zł
Badanie samochodu TAXI
141 zł
Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową
204 zł
Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
147 zł
Badanie samochodu uprzywilejowanego
149 zł
Badanie samochodu sprowadzonego z zagranicy
169 zł
Badanie motocykla sprowadzonego z zagranicy
116 zł
Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
180 zł
Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
192 zł
Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego 35 zł

 

Pełna tabel opłat Stacji Kontroli Pojazdów
Lp. Wyszczególnienie Wymagane badanie podstawowe Cena PLN brutto
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy
62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1
98,00
1.3 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00
1.4 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00
1.5 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK
85,00
1.6 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) TAK
42,00
1.7 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK
50,00
1.8 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) TAK
63,00
1.9 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) TAK
48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
2.4 toksyczności spalin
14,00
2.5 poziomu hałasu
20,00
2.6 geometrii kół jednej osi
36,00
2.7 działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.8 wszystkich innych usterek łącznie
20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy
116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
169,00
3.3 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
92,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2
20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) TAK
94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2
20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) TAK
94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) TAK
42,00
6.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK
50,00
6.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK
85,00
6.4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) TAK
48,00
6.5 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) TAK
82,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1
35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3
21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3
48,00
7.4 ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.
51,00